Fruit & Bloom 💐 בית ספר לשזירה | סדנאות | מארזי מתנה מיוחדים

תקנון אתר Fruit & Bloom

ברוכים הבאים לאתר Fruit & Bloom!

תנאים ומידע כללי

 1. Fruit & Bloom הוא סטודיו ללימודי שזירה, עיצוב אירועים ולמשלוח משלוחי זרי פרחים ומארזים (להלן יחדיו: ״המארזים״). 
 2. בסטודיו מתקיימים קורס שזירת פרחים וסדנאות חד פעמיות (להלן: “הקורסים“).
 3. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 4. הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

א. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

ב. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

ג. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

ד. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 1. הקורסים והסדנאות מוצעים בתנאים המפורטים להלן ועצם ההרשמה וההשתתפות בהם מהווה את הסכמתך המפורשת והבלתי מסויגת לתנאים אלו והבנה מלאה של תקנון Fruit & Bloom ושל ההערות והתנאים הכללים (הניסוח בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד אך מכוון אל שני המינים).
 2. Fruit & Bloom שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את Fruit & Bloom ואותך. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה. 

המוצרים המוצעים באתר

 1. תכני הקורסים והסדנאות ופרטים מלאים לגביהם מופיעים באתר.
 2. תנאי לרישום לקורס/סדנה פרטית/עיצוב אירוע/עמדת שזירה הינו חתימה על הסכם התקשרות בנוגע לאותו אירוע ותשלום מקדמה. 

המארזים המוצעים ואספקתם

 1. במסגרת האתר מוצעים למכירה מגוון מארזים בגדלים שונים. כל המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 2. כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ומוגנות בזכויות יוצרים של האתר. חל איסור חמור לעשות כל שימוש בתמונות המופיעות באתר ללא אישור מראש ובכתב מטעם האתר. הפרחים משתנים מעונה לעונה וכל מארז הוא יצירה ייחודית, ומשכך יתכן שוני קל במארזים. בכל אופן, המראה הכללי וגודלו של המארז יישמרו.
 3. זמני אספקת המארזים יהיו כפי שמצוין בעמוד המכירה של המוצר באתר. בחישוב זמני האספקה של המוצרים יילקחו בחשבון ימי עסקים בלבד (כלומר חמישה ימי עבודה בשבוע לא כולל ימי שישי/שבת ימי חג, ערבי חג, או כל יום שבתון שיוכרז על-ידי הרשויות).
 4. משלוח המארזים יכול להיעשות בכל דרך לפי שיקול דעתו של האתר. דמי המשלוח (ככל שיחולו) ישולמו וייגבו מכרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר של הרוכש במלואם במועד חיוב התשלום הראשון בגין רכישת המארז. 
 5. במקרה של משלוח דחוף או משלוח המחייב הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים, זכאי האתר לדרוש תשלום נוסף בגין הדחיפות או ההובלה חריגה. 
 6. לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו להוביל את המארז לאזור מסוים, ובמקרה זה רשאי הרוכש להודיע, לאלתר, כי הוא מבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, או לחלופין כי הוא מבקש לאסוף את המוצר במקום ניהול עסקיו של האתר או במקום אחר שיקבע על ידו, אם האתר מאפשר איסוף עצמי כאמור.
 7. אם האתר יאפשר לבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה הרוכש רשאי לאסוף את המוצר, במועדים שנקבעו על ידי האתר, במקום ניהול עסקיו של האתר או במקום אחר שיקבע על ידו, ובמקרה כזה לא יחויב הרוכש בדמי משלוח/הובלה. האחריות הנובעת מהובלה עצמית של המארז תחול על הרוכש בלבד, והאתר לא יהיה אחראי לנזק שייגרם למארז כתוצאה מהובלה עצמית.

מדיניות ביטולים

 1. Fruit & Bloom שומרת על זכותה להודיע על ביטולו של קורס/סדנה במקרה של מיעוט נרשמים או אירוע חריג אחר. הודעה בדבר ביטול תימסר לפחות תוך 3 ימים קודם למועד תחילת הקורס/סדנה.
 2. Fruit & Bloom מכבדים את הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו. ואולם, מאחר ובאתר זה ניתן להזמין פרחים, עציצים, סידורי פרחים וזרי פרחים אשר הינם “טובין פסידים” הרי שזכות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 אינה חלה. 
 3. תנאי ביטול לקורסים – קישור לעמוד באתר של תנאי ביטול לקורסים
 4. סדנאות/חבילת סדנאות – קישור לעמוד באתר של תנאי ביטול סדנאות
 5. סדנה פרטית/עיצוב אירוע/עמדת שזירה – מדיניות ביטולים בהתאם לרשום בהזמנת עבודה
 6. משלוח שחזר לסטודיו עקב פרטים שגויים או אי המצאותו של המקבל בשעה שנקבע, יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.
 7. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) כולל גיפטקארד יעשה בתוך 14 ימים מיום ההזמנה ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. והכל בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפני הנמוך מביניהם. 
 1. מובהר, כי הFruit & Bloom משקיע מאמצים רבים כדי שהמארזים יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי איזה מהמוצרים אזל, Fruit & Bloom מתחייב להוציא הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. Fruit & Bloom שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם יאשר הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם, במידה וההצעה לא תאושר, העסקה תבוטל ויוחזרו כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 2. התמונות המצולמות באתר להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

מדיניות הפרטיות

 1. Fruit & Bloom מצלמת את המשתתפות בקורסים השונים במהלך השתתפותן בקורסים וזאת לצרכי פרסום ושיווק עצמי. בהרשמתך לקורס הנך נותנת את הסכמתך לשימוש בתמונתך לצרכים הנ”ל. ככל שהנך מסרבת לאפשר שימוש בתמונתך, הינך נדרשת להודיע על כך בהקדם לסטודיו פרוט אנד בלום בטל’: 072-3955202 או בדוא”ל fruitandbloom.office@gmail.com  
 2. Fruit & Bloom לא תעביר פרטים מזהים אודותיך, למעט לחברה הסולקת את האשראי ו/או לחברת האשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר Fruit & Bloom או במקרים בהם קמה חובה שבדין להעברתן.
 3. Fruit & Bloom שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר Fruit & Bloom, מידע אודות מוצרים ו/או שירותים שרכשת, מוצרים ו/או שירותים בהם הבעת בהם עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את Fruit & Bloom בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר ל- Fruit & Bloom להציע לך הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים. 
 4. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או שירותים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו”ב. 
 5. באישורך את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר Fruit & Bloom את מתירה ל- Fruit & Bloom להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות אותך על פיו.
 6. את יכולה למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלך, אולם הדבר יחייב אותך לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שאת מבקשת לקבל באתר.
 7. Fruit & Bloom רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. Fruit & Bloom תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים אותך באופן אישי. 
 8. Fruit & Bloom שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם ציינת בפני Fruit & Bloom כי אינך מעוניינת בכך. בעצם השימוש באתר Fruit & Bloom ובאישור תקנון זה את נותנת את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. באפשרותך להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך. 
 9. עם ההרשמה לפעילות Fruit & Bloom, את מאשר ל Fruit & Bloom להשתמש בתמונות וסרטונים בהם את מופיעה במסגרת קבוצתית בפרסומים שונים לרבות עמוד הפייסבוק, אתר האינטרנט, ערוץ היוטיוב וכו’. 
 10. מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
 11. אין להעביר ו/או להפיץ חומרי לימוד אותם קיבלתם במהלך הקורס/סדנה כגון: מצגות, דפי סיכום ותמונות/סרטונים של תהליך וטכניקות השזירה. החומרים לשימוש האישי בלבד! 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 
 2. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 3. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת fruitandbloom.office@gmail.com  או בטלפון 072-3955202

הגבלת אחריות

Fruit & Bloom שמים דגש על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים. אנו שואפים כי כל המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 1. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחנות /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש יפצה ו/או ישפה את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחנות ו/או למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה.

המשתמש אף מייפה את כוחה של החנות, ככל שניתן, להעביר על שמו כל תביעה שהיא מכל מין וסוג שהוא ולפעול להסרת כל אחריות מהחברה בגין כל תביעה אשר מקורה בהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

 1. Fruit & Bloom רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.

תקנון אתר Fruit & Bloom

ברוכים הבאים לאתר Fruit & Bloom!

תנאים ומידע כללי

 1. Fruit & Bloom הוא סטודיו ללימודי שזירה, עיצוב אירועים ולמשלוח משלוחי זרי פרחים ומארזים (להלן יחדיו: ״המארזים״). 
 2. בסטודיו מתקיימים קורס שזירת פרחים וסדנאות חד פעמיות (להלן: “הקורסים“).
 3. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 4. הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

א. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

ב. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

ג. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

ד. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 1. הקורסים והסדנאות מוצעים בתנאים המפורטים להלן ועצם ההרשמה וההשתתפות בהם מהווה את הסכמתך המפורשת והבלתי מסויגת לתנאים אלו והבנה מלאה של תקנון Fruit & Bloom ושל ההערות והתנאים הכללים (הניסוח בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד אך מכוון אל שני המינים).
 2. Fruit & Bloom שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את Fruit & Bloom ואותך. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה. 

המוצרים המוצעים באתר

 1. תכני הקורסים והסדנאות ופרטים מלאים לגביהם מופיעים באתר.
 2. תנאי לרישום לקורס/סדנה פרטית/עיצוב אירוע/עמדת שזירה הינו חתימה על הסכם התקשרות בנוגע לאותו אירוע ותשלום מקדמה. 

המארזים המוצעים ואספקתם

 1. במסגרת האתר מוצעים למכירה מגוון מארזים בגדלים שונים. כל המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 2. כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ומוגנות בזכויות יוצרים של האתר. חל איסור חמור לעשות כל שימוש בתמונות המופיעות באתר ללא אישור מראש ובכתב מטעם האתר. הפרחים משתנים מעונה לעונה וכל מארז הוא יצירה ייחודית, ומשכך יתכן שוני קל במארזים. בכל אופן, המראה הכללי וגודלו של המארז יישמרו.
 3. זמני אספקת המארזים יהיו כפי שמצוין בעמוד המכירה של המוצר באתר. בחישוב זמני האספקה של המוצרים יילקחו בחשבון ימי עסקים בלבד (כלומר חמישה ימי עבודה בשבוע לא כולל ימי שישי/שבת ימי חג, ערבי חג, או כל יום שבתון שיוכרז על-ידי הרשויות).
 4. משלוח המארזים יכול להיעשות בכל דרך לפי שיקול דעתו של האתר. דמי המשלוח (ככל שיחולו) ישולמו וייגבו מכרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר של הרוכש במלואם במועד חיוב התשלום הראשון בגין רכישת המארז. 
 5. במקרה של משלוח דחוף או משלוח המחייב הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים, זכאי האתר לדרוש תשלום נוסף בגין הדחיפות או ההובלה חריגה. 
 6. לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו להוביל את המארז לאזור מסוים, ובמקרה זה רשאי הרוכש להודיע, לאלתר, כי הוא מבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, או לחלופין כי הוא מבקש לאסוף את המוצר במקום ניהול עסקיו של האתר או במקום אחר שיקבע על ידו, אם האתר מאפשר איסוף עצמי כאמור.
 7. אם האתר יאפשר לבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה הרוכש רשאי לאסוף את המוצר, במועדים שנקבעו על ידי האתר, במקום ניהול עסקיו של האתר או במקום אחר שיקבע על ידו, ובמקרה כזה לא יחויב הרוכש בדמי משלוח/הובלה. האחריות הנובעת מהובלה עצמית של המארז תחול על הרוכש בלבד, והאתר לא יהיה אחראי לנזק שייגרם למארז כתוצאה מהובלה עצמית.

מדיניות ביטולים

 1. Fruit & Bloom שומרת על זכותה להודיע על ביטולו של קורס/סדנה במקרה של מיעוט נרשמים או אירוע חריג אחר. הודעה בדבר ביטול תימסר לפחות תוך 3 ימים קודם למועד תחילת הקורס/סדנה.
 2. Fruit & Bloom מכבדים את הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו. ואולם, מאחר ובאתר זה ניתן להזמין פרחים, עציצים, סידורי פרחים וזרי פרחים אשר הינם “טובין פסידים” הרי שזכות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 אינה חלה. 
 3. תנאי ביטול לקורסים – קישור לעמוד באתר של תנאי ביטול לקורסים (להקים עמוד)
 4. סדנאות/חבילת סדנאות – קישור לעמוד באתר של תנאי ביטול סדנאות
 5. סדנה פרטית/עיצוב אירוע/עמדת שזירה – מדיניות ביטולים בהתאם לרשום בהזמנת עבודה
 6. משלוח שחזר לסטודיו עקב פרטים שגויים או אי המצאותו של המקבל בשעה שנקבע, יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.
 7. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) כולל גיפטקארד יעשה בתוך 14 ימים מיום ההזמנה ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. והכל בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפני הנמוך מביניהם. 
 1. מובהר, כי הFruit & Bloom משקיע מאמצים רבים כדי שהמארזים יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי איזה מהמוצרים אזל, Fruit & Bloom מתחייב להוציא הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. Fruit & Bloom שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם יאשר הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם, במידה וההצעה לא תאושר, העסקה תבוטל ויוחזרו כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 2. התמונות המצולמות באתר להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

מדיניות הפרטיות

 1. Fruit & Bloom מצלמת את המשתתפות בקורסים השונים במהלך השתתפותן בקורסים וזאת לצרכי פרסום ושיווק עצמי. בהרשמתך לקורס הנך נותנת את הסכמתך לשימוש בתמונתך לצרכים הנ”ל. ככל שהנך מסרבת לאפשר שימוש בתמונתך, הינך נדרשת להודיע על כך בהקדם לסטודיו פרוט אנד בלום בטל’: 072-3955202 או בדוא”ל fruitandbloom.office@gmail.com  
 2. Fruit & Bloom לא תעביר פרטים מזהים אודותיך, למעט לחברה הסולקת את האשראי ו/או לחברת האשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר Fruit & Bloom או במקרים בהם קמה חובה שבדין להעברתן.
 3. Fruit & Bloom שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר Fruit & Bloom, מידע אודות מוצרים ו/או שירותים שרכשת, מוצרים ו/או שירותים בהם הבעת בהם עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את Fruit & Bloom בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר ל- Fruit & Bloom להציע לך הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים. 
 4. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או שירותים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו”ב. 
 5. באישורך את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר Fruit & Bloom את מתירה ל- Fruit & Bloom להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות אותך על פיו.
 6. את יכולה למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלך, אולם הדבר יחייב אותך לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שאת מבקשת לקבל באתר.
 7. Fruit & Bloom רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. Fruit & Bloom תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים אותך באופן אישי. 
 8. Fruit & Bloom שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם ציינת בפני Fruit & Bloom כי אינך מעוניינת בכך. בעצם השימוש באתר Fruit & Bloom ובאישור תקנון זה את נותנת את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. באפשרותך להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך. 
 9. עם ההרשמה לפעילות Fruit & Bloom, את מאשר ל Fruit & Bloom להשתמש בתמונות וסרטונים בהם את מופיעה במסגרת קבוצתית בפרסומים שונים לרבות עמוד הפייסבוק, אתר האינטרנט, ערוץ היוטיוב וכו’. 
 10. מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
 11. אין להעביר ו/או להפיץ חומרי לימוד אותם קיבלתם במהלך הקורס/סדנה כגון: מצגות, דפי סיכום ותמונות/סרטונים של תהליך וטכניקות השזירה. החומרים לשימוש האישי בלבד! 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 
 2. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 3. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת fruitandbloom.office@gmail.com  או בטלפון 072-3955202

הגבלת אחריות

Fruit & Bloom שמים דגש על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים. אנו שואפים כי כל המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 1. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחנות /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש יפצה ו/או ישפה את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחנות ו/או למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה.

המשתמש אף מייפה את כוחה של החנות, ככל שניתן, להעביר על שמו כל תביעה שהיא מכל מין וסוג שהוא ולפעול להסרת כל אחריות מהחברה בגין כל תביעה אשר מקורה בהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

 1. Fruit & Bloom רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.

אנו מקבלים הזמנות לפחות 2 ימי עסקים טרום מועד המשלוח.

לבדיקת התכנות של משלוח דחוף יש למלא את פרטי ההזמנה ולציין בהערות את התאריך המבוקש 

נחזור אליכם לאחר בדיקת היתכנות המשלוח.

כמו כן ניתן ליצור קשר ב: 072-3955202

משלוח דחוף הינו בתוספת תשלום של 30 ש״ח.